Reglement

 • Betaling kan geschieden door maandelijkse afschrijving
 • Een 10- en 20 kaart kun je contant of middels factuur of incasso betalen
 • Wanneer Energy lessen annuleerd zal je kaart worden verlengd over die                                           periode waarin geen lessen gegeven zijn

 • Energy mag tussentijdse prijswijzigingen ten alle tijde doorvoeren
 • Er is geen restitutie mogelijk. Overdragen aan derden in overleg
 • Na afloop van je contract kun je geen aanspraak maken op niet gebruikte trainingen
 • Een maandcontract is maandelijks opzegbaar met een inachtneming van 1 maand
 • Wanneer je niet op je gereserveerde groepstraining komt en deze niet afzegt, wordt de training berekend
 • In de schoolvakanties zal er een aangepast lesrooster zijn
 • Is bij een groepstraining het aantal deelnemers minder, dan 3 personen, dan komt de training te vervallen. 
 • Draag tijdens de training gepaste kleding. Schone handdoek is verplicht deze dient 80% van de mat te bedekken
 • Energy is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen
 • Trainen bij Energy is op eigen risico!!